Natuurgrasvelden in Rotterdam; hoe zit het nu precies?

Sportbedrijf Rotterdam besloot onlangs dat alle natuurgras voetbalvelden tot eind augustus niet gebruikt mogen worden. De betrokken clubs zijn hierover via e-mail en brief geïnformeerd. We leggen graag uit waarom we dit besluit hebben genomen en wat het Sportbedrijf doet om de voetbalclubs te helpen.
Terug

Erger voorkomen

De natuurgrasvelden hebben in de zomerperiode te weinig (regen)water gekregen om aan te sterken na het afgelopen voetbalseizoen. Onder normale weersomstandigheden is een grasmat binnen ongeveer acht weken weer in optimale conditie voor een nieuw seizoen. De droogte en warmte in de afgelopen zomerperiode hebben er echter voor gezorgd dat de meeste velden nog niet gebruiksklaar zijn. Als de velden nu worden ingezet voor trainingen en wedstrijden, wordt het probleem alleen maar groter en met name langduriger. Dat willen we, met deze maatregel, koste wat kost voorkomen.

Onderhoud: wie doet wat?

Sportbedrijf Rotterdam onderhoudt in opdracht van de gemeente Rotterdam alle Rotterdamse gemeentelijke buitensportlocaties. Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor het bezaaien, bemesten en maaien van de velden. De verenigingen zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de beregening en dat leverde deze zomer problemen op. De extreme warmte en droogte zorgden ervoor dat er zeer regelmatig beregend moest worden. Clubs zijn hiervoor afhankelijk van vrijwilligers en niet alle clubs hadden, mede door de vakantieperiode, voldoende mensen tot hun beschikking om aan de extreme beregeningsvraag te kunnen voldoen. Sommige clubs beschikken bovendien niet over de mogelijkheden tot beregening vanwege gebrek aan slootwater in de directe omgeving.

Alle hens aan dek

Het onderhoudsteam van Sportbedrijf Rotterdam doet zoveel mogelijk om de huidige situatie het hoofd te bieden. Binnen de gemeente liggen meer dan honderd natuurgrasvoetbalvelden. Maar ook Sportbedrijf beschikt niet over voldoende mensen en middelen om alle velden van genoeg water te voorzien.

We helpen de clubs die geen water om hun complex hebben liggen met het beregenen van hun velden. Ook velden die deze zomer een volledige renovatie hebben ondergaan worden hierin meegenomen. Momenteel wordt iedere twee dagen, bij droge omstandigheden, 50.000 liter water per veld over deze velden heen ‘gereden’. Daarnaast zijn verschillende clubs, waarvan het Sportbedrijf weet dat ze veel last hebben van deze situatie, actief benaderd. Samen zoeken we naar alternatieven bij nabijgelegen verenigingen, in de openbare ruimte en zelfs in sporthallen en gymzalen. Dat wordt door deze verenigingen zeer op prijs gesteld en leidt tot mooie nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Zo kunnen FC Pretoria R en de Egelantier Boys bijvoorbeeld terecht bij Hockeyclub Tempo 34 aan de Verlengde Zuiderparkweg.

Nieuw besluit

In de laatste week van augustus bepalen we of alle inspanningen van de clubs en het onderhoudsteam van het Sportbedrijf voldoende zijn geweest om de velden weer in gebruik te nemen.