Samen scoren voor de stad

Sportbedrijf Rotterdam maakt graag goede afspraken met haar leveranciers. En die afspraken zijn niet alleen goed voor onszelf. Door een deel van de winst terug te geven aan de maatschappij, investeren we in een stad met aandacht voor iedereen. Samen scoren voor de stad, noemen we dat.

Waarom SROI?

Met de gemeente – onze aandeelhouder – hebben wij afgesproken dat we ons aan de aanbestedingswet houden. En dat betekent Social Return on Investment toepassen. Sociale winst behalen sluit natuurlijk naadloos aan bij onze maatschappelijke missie: heel Rotterdam in beweging krijgen en houden!

Samen scoren

Leveranciers kunnen bij ons op twee manieren invulling geven aan SROI. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te huren, maar ook door activiteiten of voorzieningen voor bijzondere doelgroepen in Rotterdam mogelijk te maken. Denk aan mensen met een beperking, kinderen in achterstandswijken of Rotterdammers met een laag inkomen. Zo krijgen wij ook de moeilijk bereikbare doelgroepen in beweging. En zijn onze leveranciers ook investeerder in de stad Rotterdam.

Duurzame projecten

Wij zorgen ervoor dat al onze SROI-projecten:

  • verslag uitbrengen over hun succes gedurende de looptijd;
  • in het jaarplan van de uitvoerende afdeling staan, met haalbare doelen en controle op de uitvoering;
  • voor 30% uit onze eigen financiële middelen kunnen worden betaald, waarmee we ze opnemen in onze reguliere programmering en bij succes kunnen voortzetten;
  • bijdragen aan sociaal maatschappelijke programma’s die wij niet voor 100% zelf kunnen financieren, en dus alleen door kunnen gaan met jouw investering!